Кто правду несет, тому всех тяжелей Экономика и Мы Народная экономическая газета. Издается с 1990 года
Актуальные курсы валют
 • Курс доллара USD: 57,2721 руб.
 • Курс евро EUR: 67,3577 руб.
 • Курс фунта GBP: 75,5190 руб.
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ГОЛОС УКРАИНЫ (С ПЕРЕВОДОМ)

ГОЛОС УКРАИНЫ (С ПЕРЕВОДОМ) Український націоналізм має боротися за українців, а не за винищення українців. Метою українського націоналізму може стати тільки процвітання і примноження українського народу. Що ж за такий націоналізм, який веде до вимирання мільйонів українців, їх масової втечі зі своєї батьківщини? Мета українського націоналізму - збирання етнічно і расово близьких у непорушну єдність. Мета - єдина велика Русь зі столицею в Києві! Завдання амбітна, хтось скаже - казкова, але зрозуміла й логічна.

Не можна й немислимо називати, як у нас роблять, "українськими націоналістами" - економічних та фізичних вбивць слов'янства. Не можна вбивати слов'янство так, щоб не вбити при цьому українців, бо українці - слов'яни! Не можна зруйнувати єдність слов'янських народів так, щоб не зруйнувати єдність українців. Неможливо розчленувати православний світ - так, щоб при цьому не розчленувати українську націю.

Гітлерівські годованці, які ходять за дозволами на погроми і вбивства до канцлера Німеччини Меркель - очищають українську землю не ДЛЯ українців, а ВІД українців. Нікуди не піти від того факту, що до 1991 року Україна була багата, забезпечена, благополучна, а після розпаду СРСР - стала всесвітнім джерелом чорноробів, повій і продавців органів. Український націоналіст проклинає гітлерівських викормишів, спалюють Київ, столицю всіх українців!

Український націоналізм, який розгорнув фронт проти слов'ян і слов'янства, який шукає опору в німецькому натиску на схід - насправді гідний називатися націоналізмом. Це рух посіпак вбивць власного народу - виродки нації, денаціоналізовані покидьки, а не націоналісти. Під помаранчевими прапорами вимерло і розбіглися по світу жебрати вже близько третини української нації. Це - українські прапори?! Будемо чесними хоча б самі з собою: адже помаранчевий колір - офіційний колір британської королівської династії Оранських, і колір англійської нижчого (по відношенню до шотландського) масонства.

Були в світі фашизмы, але такого як нинішній дегенеративний, "український" фашизм - не було. Турецький фашизм різав вірмен і греків, і курдів - щоб у турків з'явилася своя земля (турки - прийшлий народ власної землі у них не було). Німецький фашизм винищував слов'ян, вбачаючи в них індіанців німецької колонізації - заради розселення німців.Те, що називають "українським фашизмом" - фашизм, але не український. Це АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ФАШИЗМ - фашизм, що очищає землю від українців.

Адже традиційний європейський фашизм ставив завдання вибудовування "національного соціалізму" - а антиукраїнський фашизм, вербований з покидьків українського народу ставить завдання прямо протилежну: економіку антинаціональну і антисоціалістичну, межі навстіж, в економіці - самий звірячий, шалений конкурентний соціал-дарвінізм. Традиційний європейський фашизм за збільшення своєї нації, за її ріст і розвиток. Наявний на Україні фашизм - за вимирання народу, його спад і деградацію.

Ми маємо справу навіть не з фашизмом (крайнім проявом націоналізму) - на Україні ми маємо справу з антинациональными дегенератами, рядженими в нацистську символіку і які підняли чужі прапори (за справу чужих націй). Дії цих горе-націоналістів - до справи зміцнення нації не мають ніякого відношення. Вони - інфантильний масове хуліганство, і нічого більше. Вони не бачать ні минулого нації, ні перспектив її розвитку. У них немає за погромом жодної іншої мети. Як жити ПІСЛЯ погрому - ніхто з них вам не скаже, скільки не питай, тому що вони самі цього не знають. Їх мета - погром. Їх життя - погром. За погромом їх вже немає, поза погрому їм нема чим і нема чого жити.

Те, що для гітлерівських штурмовиків було засобом для якоїсь іншої мети - для цих виродків сама мета. Вони відрізняються від європейських фашистів, так само, як клептомани від злодіїв. Злодій краде, щоб розбагатіти і зажити по всім на заздрість. Клептоман краде, тому що процес крадіжки - єдине для його хворої психіки насолоду.

Гасло сьогоднішнього дня для кожного українського націоналіста - бити і розганяти тих, хто знищує перспективи української державності і самого буття українського народу. Смерть найманцям і слава Україні!

(Олександр Круглик, Чернігів).

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

 Украинский национализм должен бороться за украинцев, а не за истребление украинцев.

Целью украинского национализма может стать только процветание и преумножение украинского народа. Что же за национализм такой, который ведет к вымиранию миллионов украинцев, их массовому бегству со своей родины? Цель украинского национализма - собирание этнически и расово близких в нерушимое единство. Цель - единая великая Русь со столицей в Киеве! Задача амбициозная, кто-то скажет - сказочная, но понятная и логичная.

Гитлеровские выкормыши, которые ходят за разрешениями на погромы и убийства к канцлеру Германии Меркель - очищают украинскую землю не ДЛЯ украинцев, а ОТ украинцев. Никуда не уйти от того факта, что до 1991 года Украина была богата, обеспечена, благополучна, а после распада СССР - стала всемирным источником чернорабочих, проституток и продавцов органов. Украинский националист проклинает гитлеровских выкормышей, сжигающих Киев, столицу всех украинцев!

Украинский национализм, который развернул фронт против славян и славянства, который ищет опору в германском натиске на восток - на самом деле недостоин называться национализмом. Это движение прихвостней убийц собственного народа - выродки нации, денационализированные подонки, а не националисты. Под оранжевыми знаменами вымерло и разбежалось по миру побираться уже около трети украинской нации. Это - украинские знамена?! Будем честны хотя бы сами с собой: ведь оранжевый цвет - официальный цвет британской королевской династии Оранских, и цвет английского низшего (по отношению к шотландскому) масонства.

Были в мире фашизмы, но такого как нынешний дегенеративный, "украинский" фашизм - не было. Турецкий фашизм резал армян и греков, и курдов - чтобы у турок появилась своя земля (турки - пришлый народ и собственной земли у них не было). Немецкий фашизм истреблял славян, видя в них индейцев германской колонизации - ради расселения немцев.

То, что называют "украинским фашизмом" - фашизм, но не украинский. Это АНТИУКРАИНСКИЙ ФАШИЗМ - фашизм, зачищающий землю от украинцев.

Ведь традиционный европейский фашизм ставил задачу выстраивания "национального социализма" - а антиукраинский фашизм, вербованный из отбросов украинского народа ставит задачу прямо противоположную: экономику антинациональную и антисоциалистическую, границы нараспашку, в экономике - самый звериный, оголтелый конкурентный социал-дарвинизм. Традиционный европейский фашизм за увеличение своей нации, за её рост и развитие. Имеющийся на Украине фашизм - за вымирание народа, его убыль и деградацию.

Мы имеем дело даже не с фашизмом (крайним проявлением национализма) - на Украине мы имеем дело с антинациональными дегенератами, ряжеными в нацистскую символику и поднявшими чужие знамена (за дело чужих наций). Действия этих горе-националистов - к делу укрепления нации не имеют никакого отношения. Они - инфантильное массовое хулиганство, и ничего более. Они не видят ни прошлого нации, ни перспектив её развития. У них нет за погромом никакой иной цели. Как жить ПОСЛЕ погрома - никто из них вам не скажет, сколько не пытай, потому что они сами этого не знают. Их цель - погром. Их жизнь - погром. За погромом их уже нет, вне погрома им нечем и незачем жить.

Лозунг сегодняшнего дня для всякого украинского националиста - бить и разгонять тех, кто уничтожает перспективы украинской государственности и самого бытия украинского народа. Смерть наемникам и слава Украине!

Соб. инф.; 19 февраля 2014

Поделитесь ссылкой на эту статью

ВКонтакте
Одноклассники

Подпишитесь на «Экономику и Мы»

Почитайте похожие статьи

Подписка

Поиск по сайту

 • ЧЕЛОВЕК И ЕГО КОРНИ

  ЧЕЛОВЕК И ЕГО КОРНИ Я предлагаю всерьёз подумать о таком затёртом и расхожем выражении, как «корни человека», «мои корни». Что оно означает? Только ли происхождение человека, только ли его безвозвратно ушедшее прошлое, не имеющее никакого отношения к настоящему, ко дню сегодняшнему? Тот, кто мыслит связно, понимая причинно-следственные связи, никогда с таким не согласится. Прошлое диктует настоящее и будущее. «Корни» человека – это вся та совокупность, которая держит человека на родной земле и ПИТАЕТ его. Ведь это очевидная функция корней – удерживать и питать. Недаром зовут космополитов «перекати-полем», сравнивая с растением, оторвавшимся от корней…

  Читать дальше
 • В.АВАГЯН: ДЕЛО ИЛИ СМЕРТЬ?

  В.АВАГЯН: ДЕЛО ИЛИ СМЕРТЬ? ​Мыши очень любят сыр. Но делать сыр они не умеют. Если мышей посадить в бочку с сыром, они сперва съедят весь сыр, потом начнут нападать друг на друга, а в итоге все передохнут в пустом и замкнутом пространстве. Если бы на Земле не было людей – то мыши никогда не попробовали бы сыра. Его просто не появилось бы, потому что возникновение сыра – это сложная цепочка ОБОСНОВАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

  Читать дальше
 • ИСТОКИ ФАШИЗМА И ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

  ИСТОКИ ФАШИЗМА И ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ Говоря в трёх словах, фашизм – это идея радикального скотства. Но поскольку такие три слова похожи на ругательство, а ругаться не входит в наши планы, то придётся их развернуть. В глубинной основе фашистского движения лежит радикальный отказ от «химер сознания» - высоких, невещественных идей, связанных с сакральными образами и священными представлениями. Отказ идёт в пользу вещественных и грубо-материальных, ощутимо-плотных явлений. И за счет этого очищенная «верхняя полочка» сознания оказывается заполнена грубыми зоологическим отправлениями, которые теперь «исполняют обязанности» высших ценностей и духовных идеалов.

  Читать дальше

Невозможно добиться общественной справед­ливости, не обеспечив справедливости в отношении каждого конкретного человека..